Wat zijn de tarieven voor een taxi?

Ze zijn te duur en onvriendelijk: het zijn veel gehoorde klachten over taxi’s en taxichauffeurs in Nederland. Gaat de komst van een modernere taxiwet dat veranderen? En ís het hier eigenlijk wel zo duur?

Startprijzen zijn hier inmiddels dus gedaald. Maar hoe verhouden ze zich eigenlijk tegenover taxiprijzen in de rest van de wereld? NRC Q analyseerde de database van Numbeo. Die website verzamelt gegevens over steden en landen, bijvoorbeeld taxiprijzen, door gebruikers gegevens in te laten vullen. Een soort crowd sourcing dus. Daaruit wordt een gemiddelde berekend.

Voor landen waar van meerdere steden een gemiddelde prijs bekend was, is steeds gekozen voor de tarieven uit de hoofdstad. Ook is de database niet helemaal compleet – niet voor alle landen zijn er gegevens of voldoende gegevens voor een betrouwbaar beeld. Zoals de Westelijke Sahara: ‘There is not much data for Western Sahara. We’d like to get more contributors for a better data reliability.’ Nederland is speciaal, omdat er een maximum bedrag van 36 cent per minuut bij komt. Dat hebben we hieronder verrekend.

De kosten voor een rit met een straattaxi hangen af van: het starttarief, de afstand en de duur van de rit. Voor al deze onderdelen geldt een maximumtarief. Dit tarief voorkomt dat u als klant teveel moet betalen.

Tarieven gebruik taxi

Een taxibedrijf of -chauffeur stelt zelf de tarieven vast. Hij moet deze vermelden op de tariefkaart in de taxi. De tarieven mogen niet hoger zijn dan de maximumtarieven.

Tabel: maximumtarieven taxi (per 1 januari 2019)
Soort taxivervoer Maximum starttarief Maximum kilometertarief Maximum tijdtarief (per minuut)
Personenauto (maximaal 4 personen) € 3,19 € 2,35 € 0,39
Busje (5 tot 8 personen) € 6,49 € 2,95 € 0,44

Rekenvoorbeeld kosten van een taxirit

Stel u maakt een rit van 7 kilometer die 15 minuten duurt. Als de taxivervoerder de maximum tarieven zou hanteren zou deze rit kosten:

  • starttarief € 3,19
  • kilometertarief 7 x € 2,35 = € 16,45
  • tijdtarief 15 x € 0,39 = 5,85

In totaal is dat € 25,49.

Vertraging tijdens de taxirit

De kosten van een vertraging tijdens de taxirit wordt eerlijk verdeeld tussen het taxibedrijf en de klant. Als u in de file komt, moet u dus meer betalen. Gaat de rit heel snel, dan bent u juist goedkoper uit.

Wachttarief taxi

De chauffeur kan een wachttarief in rekening brengen als u dit heeft afgesproken voordat de taxirit is begonnen. Het wachttarief geldt bijvoorbeeld als de taxichauffeur moet wachten als de vergadering van zijn passagier uitloopt. Het wachttarief is € €43,94  per uur.

Kosten taxi vergelijken

De tarieven staan op een tariefkaart, die achter een van de ramen van de taxi is geplakt. De kaart moet goed leesbaar zijn. Zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant van de taxi. Zo kunt u de kosten van de taxi’s vergelijken.

Vaste ritprijs

Een taxichauffeur mag u een vaste ritprijs aanbieden. Ook mag hij voor aanvullende diensten een toeslag rekenen. Bijvoorbeeld voor het dragen van uw koffers. U moet de vaste prijs of toeslag afspreken voordat de taxirit is begonnen.

Documenten

  • Hoe dien ik een klacht in over een taxi?

    Klachten over een taxi kunt u indienen bij de taxichauffeur, het taxibedrijf of het Landelijk Klachtenmeldpunt Taxivervoer. Als u …

    Vraag en antwoord